Produkter

Vores produkter er alle konsulentydelser, der kan have større eller mindre omfang. Vores område er udvikling af software. Kravene vi stiller til vores konsulenter er på de grundlæggende færdigheder der definerer en god konsulent. Det kræver talent og træning at kunne levere gode vedligeholdelsesvenlige design i det software man producerer. Denne kompetance er central. Hvis man til gengæld besidder denne evne er det en mindre sag at skifte fra et programmeringssprog som java til C#

IT-lods

En IT-lods er en konsulent man sætter ind på et projekt når man erkender at man mangler nogle af de centrale kompetancer for det man er i gang med.

Det kunne være at man være på vej ind i den objektorienterede verden.

Lodsens rolle er klar: Hjælp kaptajnen gennem de vanskelige farvande. Dette kan ses som en uddannelsesopgave, men den er meget vanskelig at løse med traditionelle kurser. Derfor går lodsen ind i det daglige arbejde og viser ved det gode eksempel hvordan problemerne skal løses. Finder et simplet design, der kan holde til at softwaren gror. Etablerer en proces der adresserer de problemer man står med.

Dette stiller høje krav til en lods, både teknisk og personligt. Han skal have evnen til at forstå komplicerede systemer hurtigt. Han skal kunne overbevise andre om værdierne og problemerne i forskellige løsninger. Han skal kunne begejstres over et system, og inspirere andre.

Hvis ikke disse krav honoreres er det ikke en IT-lods. Så er det bare at sende ham retur. Der er altid to ugers se hinanden an i en kontrakt om en IT-lods.

Design

Et stykke software med et godt design er nemmere at vedligeholde og videreudvikle. Det er derfor muligt at benytte en IT-lods som sparringspartner i designet. Det betyder at lodsen går med i planlægningen af softwaren, men ikke direkte går ind i fremstillingen af koden.

Man trækker på de samme kvaliteter som nævnt under IT-lodsen, men regningen bliver mindre. Til gengæld får man ikke direkte hjælp med koden.

Man er ikke IT-lods hvis man ikke forstår at der kan være masser af vanskeligheder med at komme fra et design til en implementation. Derfor vil der ikke normalt blive skelnet så skarpt, og der vil skulle ofres noget arbejde på at sikre at designet kommer ind i koden. Designaktiviteten er for vigtig til at vi kan holde op med den når kodningen går i gang.

Code review

En oplagt forlængelse af design aktiviteten er at lade en IT-lods kigge med på koden. Dette har flere formål:

En IT-lods har læst masser af kode, og er hurtigt klar til at trænge ind i et nyt stykke. Elementer som design patterns kommer naturligt ind her, hvor de kan udgøre den teoretiske ramme der kan løfte et kode review op over niveauet følger vi en bestemt kodestandard.