Det formelle udgangspunkt for denne side er en af Booch refereret undersøgelse af software projekters skæbne i den private sektor i USA. En trediedel af projekterne blev aldrig færdige. Kun en sjettedel blev efterfølgende regnet som en succes.

Der er ingen umiddelbar grund til at tro at danske projekter farer meget bedre.

Måske kunne vi endda leve med den trediedel der aldrig bliver færdige. De repræsenterer spildte penge, men hvis prisen var lav kunne de opfattes som feasability studies, der ikke var feasible.

Den halvdel der kommer i drift men ikke er en succes er en mere alvorlig sag. I værste tilfælde er det software hvor producentens advokater skal slås med kundens advokater om hvorvidt man faktisk har leveret det der blev bestilt.

At det står så slet til kan skyldes at software er en relativt ny industri, og at vores teoriapparat ikke endnu er så veludviklet. En anden mulighed er imidlertid at apparatet er forkert mere end det er underudviklet. Her er nogle indikationer af hvor problemerne ligger.