Navnet d3y er er sammenskrivning af grundlæggerens efternavn, Dræby skrevet på samme måde som i18n staver `internationalization'.

Logoet med det hvide og røde flag er det internationale signalflag for bogstavet `H', der også signalerer `jeg har lods ombord'.

Begrebet IT-lods er opfundet af Kurt Mielke, og vil på sigt få sin egen hjemmeside.